Redningskæden

I førstehjælp snakker man om redningskæden også kaldet overlevelseskæden. Som du kan se på grafikken, bruger vi den til at rede liv ved hjertestop. redningskæden optimerer samarbejdet mellem førstehjæpere, akutberedskab og hospitalet. 

redningskc3a6den

 

Det er vigtigt at den professionelle hjælp kommer frem så hurtig som muligt, derfor er det vigtig at der bliver alarmeret (1-1-2) hurtigt. Derefter skal man sikre en cirkulation af blodet ved hjælp af Hjerte-Lunge-Redning. Er der en hjertestarter i nærheden, så sæt den på den tilskadekomne og følg anvisningerne, det kan være at der skal stødes. Husk at sikre dig at den tilskadekomne ikke ligger i en vandpyt, du selv sidder i når der stødes ;-). Fortsæt med Hjerte-Lunge-Redning så længe som muligt eller indtil ambulancen/brandvæsenet kommer og overtager, den professionelle hjælp vil fragte den tilskadekomne til hospitalet.

/Sanne Rasmussen

No Comments Yet.

Leave a Reply